Hra Poznej svoje město 

11.09.2018

Hra je určena pro všechny věkové kategorie.

Principem bude hledat památná místa vyznačená v mapce, na kterých se budou skrývat legendy a otázky do tajenky.

Těchto významných míst bude celkem 10 a budou se nacházet v různých částech města, tedy na Kocandě, v Osnici, ve Zdiměřicích a Horních Jirčanech. Pátrat po těchto místech bude možné po dobu deseti dní - bude tedy možné místa odhalovat v průběhu několika dní anebo všechna najednou.

Pravidla soutěže Poznej své město

  1. Ke hře potřebujete passport, který obdržíte buď v Infocentru na Budějovické ulici, nebo v recepcích ZŠ a ZUŠ, v Sunny Canadian v budovách všech školek nebo na podatelně úřadu.
  2. V něm najdete nápovědu ke hledání zajímavých nebo významných 10 míst v celé Jesenici. Na každém z nich hledejte stříbrnou nádobu s legendou a očíslovaným razítkem, kterým opatřete kolečku v passportu.
  3. Do tajenky doplňte podle návodu jednotlivé odpovědi. Vyplněný passport se správně znějící tajenkou předložte do Infocentra do 21. 9. 2018 do 14.00 hod nebo ho přineste v sobotu 22. 9. 2018 v době mezi 11.00 a 14.30 hod na slavnosti do budovy úřadu.
  4. Do slosování postoupí všichni se správně vyplněným passportem, kteří nám na sebe zanechají kontakt.
  5. Losování o ceny proběhne v sobotu 22. 9. v 15.00 hod na podiu v SCJ.
  6. Soutěž je určena jednotlivcům i rodinným týmům.


PASSPORT KE STAŽENÍ ZDE